Nordlandet barnehage

Nordlandet barnehage er en ny topp moderne 6-avdelings barnehage med plass til 105 barn som ble åpnet i mars 2019.

Barnehagen ligger på Nordlandet med kort vei til Nordlandet barneskole som vi har et tett samarbeid med for å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole. Småbarnsavdelingene ligger i 1. etasje, mens storbarna er oppe i 2. etasje. Uteområdet vårt er godt tilrettelagt for allsidig lek og fysisk utfoldelse. Hver etasje har sitt eget uteområde. Vi har tellevakter og sovevakter i utetiden. Rundt oss har vi flotte turområder som Grani, Appensletta, Kråkhau'n, Barnebasen og fotballbanen. Vi har stort fokus på trivsel og tilstreber å skape et godt læringsmiljø både for barn og ansatte.


Slik jobber vi

Leken er vårt satsningsområde, da vi mener at gjennom lek bygges gode relasjoner, vennskap, kunnskap, undring, sosial kompetanse og utvikling av språk. Barnehagen har et godt kvalifisert personale som er endringsvillige, kreative, rause og inkluderende.

Vår visjon: «Nordlandet barnehage – der alle skatter får glitre»
 

Kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen

  • Kristiansund kommune har tatt i bruk barnehage-appen «Min Barnehage» for de kommunale barnehagene.
  • Barnehage-appen er en enkel kommunikasjons- og formidlingskanal som skal sørge for god digital samhandling mellom hjemmet og barnehagen.
  • Se mer informasjon om appen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan velge å ha et eget arbeidsutvalg, FAU. 

Samarbeidsutvalg 2023-2024

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer deltar som eiers representant og fungerer også som sekretær i Samarbeidsutvalget.

 

Priser

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Les mer om betaling, søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Årsplan

Felles planer og dokumenter for barnehagene


Mer om barnehagene i Kristiansund