Støtte og kunnskap til pårørende

Skoler og kurs

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv. Da kan det være nyttig å delta på skoler og kurs.

 

Samtalegruppe

Det kan være mye støtte i å ha kontakt med andre i samme situasjon og utveksle erfaringer og råd. Dersom du ønsker å delta i samtalegruppe ta kontakt med Servicetorget, benytt skjema under, eller ring demensteamet/demenskoordinator på telefon 908 23 480.

 

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.

For pårørende til yngre med demens