Kreft og palliasjon

Her finner du mer informasjon om kreftkoordinator, kreftomsorg og palliasjon.
 

Kreftkoordinator

Hun er en kontaktperson i kommunen som bistår med informasjon, råd og veiledning til kreftrammede, pårørende og helsepersonell i alle sykdommens faser. Kreftkoordinator bidrar med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, og samarbeider med spesialsykepleier i kreft og palliasjon og hjemmetjenesten. Kreftkoordinator kan også være til god hjelp når man er erklært frisk, og være et bindeledd mellom sykehus og kommunen.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Alle som får en kreftdiagnose får tilbud om "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft". Pakkeforløpet skal sikre en god overgang mellom sykehus og kommune. Det er hva som er viktig for deg som skal stå i fokus. 

Les mer om Pakkeforløp hjem for kreftpasienter hos Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator er et gratis lavterskeltilbud og alle kan ta direkte kontakt. Hun er også tilgjengelig på servicetorget annenhver tirsdag i partallsuker kl. 13.00- 15.00. Her kreves ingen timebestilling.


Treffpunkt og Tema-/dialogkafè

Dette er to tilbud for kreftrammede og pårørende. Treffpunkt for barn og ungdom er Kreftforeningens møteplass for barn og unge mellom 6-16 år som er pårørende eller etterlatt, uavhengig av diagnose. Treffpunkt Kristiansund arrangeres hver tredje uke. Kontaktperson er Øyvind Havnvik 92 08 30 01 eller kreftkoordinator i Kristiansund kommune.

Tema-/dialogkafè er en møteplass hvor voksne kreftrammede og pårørende kan dele erfaringer og hvor kreftkoordinator er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Pasienter og pårørende bestemmer selv hvilke tema som skal tas opp. Det kreves ingen påmelding for å delta. Kafeen arrangeres første mandag hver måned fra klokken 13:00 - 15:00, ved Aktivitet og servicesenteret på Barmanhaugen (Kaptein Bødtkersgate 10). Ta kontakt med Kreftkoordinator for mer informasjon. 

Artikkelliste