Informasjon til deg som ikke har fastlege i Kristiansund kommune

I Norge er det for tiden vanskelig å rekruttere til fastlegestillinger i kommunene. Vi i Kristiansund opplever det samme, men vi har langt på vei lykkes i både rekrutteringsarbeid og å ha vikarer på plass i påvente av en ny fastlege.

Dersom du står på en pasientliste der fastlegen har sluttet:   

Bli værende på denne listen. Det kan være vanskelig å få plass på en annen leges liste og kommunen har sørget for at det er vikarlege som betjener listen du står på.   

Ta kontakt med legekontoret dersom du har behov for legetime, ny resept, og lignende.   

Ved behov for legevakt, ring 116117   

Dersom du har kommet til Kristiansund og har fastlege i en annen kommune:   

Du kan sette deg på venteliste for fastlege i Kristiansund. Frem til du får tildelt fastlege i Kristiansund anbefaler vi at du bruker fastlegen din der du kommer fra. Det er mye som kan ordnes gjennom e-konsultasjon og/ eller med en telefonsamtale med legen din. Dette kan være fornyelse av resepter, legeerklæringer, (noen) sykemeldinger, og lignende.   

Ved behov for legevakt, ring 116117   

Dersom du bor i Kristiansund og ikke står på en pasientliste (du har ikke fått tildelt fastlege):   

Forsikre deg om at du ikke har fastlege. Dette gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no   

Dersom du finner ut at du har en fastlege, henvender du deg til det legekontoret fastlegen din jobber.   

Dersom du får bekreftet at du ikke har fastlege, skal du ringe 116 117. Du vil da bli satt i kontakt med daglegevakten.   

Sett deg opp på venteliste hos en lege i Kristiansund, eller i en nabokommune, som har kort venteliste. Du finner oversikt fastleger du kan bytte til ved å logge inn på helsenorge.no under bytte fastlege   

Ved behov for legevakt, ring 116117   

Status fastlegedekning Kristiansund kommune:   

Kongens plass medisinske senter   

  • alle hjemler dekket opp med fastleger   

Dr W Lossius   

  • solopraksis, hjemmel dekket opp med fastlege   

Vågen legesenter   

  • alle hjemler dekket opp med fastleger   

Sentrum legesenter   

  • 2 hjemler dekkes opp av vikarer   
  • 3 hjemler dekkes opp med fastleger   
  • 1 hjemmel dekkes opp med LIS 1 lege. Denne legen tiltrer hjemmelen som fastlege 1.september 2023.   

Nordlandet legesenter   

  • Alle hjemler dekket opp med fastlege   

Frei legesenter   

  • Alle hjemler dekket opp med fastlege   

Bryggen medisinske senter   

  • Alle hjemler dekket opp med fastlege