Psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tilbyr rask hjelp til gravide, barn og ungdom opp til 20 år med deres familier. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. 

Vi tilbyr undersøkelse/ behandling/ oppfølgning for:

 • Nedstemthet, tristhet, sorg.
 • Reaksjoner på livsbelastninger.
 • Problemer i forhold til venner eller familie.
 • Foreldre som opplever utfordringer i forhold til foreldrerollen.
 • Utfordringer i samspill mellom foreldre og barn.
 • Uro/ sinne og engstelse hos barn/ ungdom.
 • Mistrivsel på skolen.
 • Bekymringsfullt skolefravær.
 • Barn/ ungdom som pårørende av foreldre med alvorlig somatisk/ psykisk/ rus sykdom.

 

Vi tilbyr behandling/ oppfølgning blant annet gjennom:

 • Støttesamtaler / terapisamtaler med barn og ungdom, foresatte, gravide/småbarnsforeldre.
 • Foreldreveiledning / hjemmeveiledning.
 • Familieterapeutiske samtaler.
 • Miljøterapeutiske tiltak i hjemmet og i forhold til skole og fritid.
 • Varierte gruppetiltak for barn, ungdom og foreldre.
 • Veiledning og undervisning til annet fagpersonell i kommunen.
 • Telefonkonsultasjoner.

 

Les mer om psykisk helsehjelp til barn og ungdom

Artikkelliste