Rask psykisk helsehjelp

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Har stress og utmattelse satt deg ut av spill? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni) og stress/utmattelse. Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Kristiansund. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 948 78 470), eller legevakt.

Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

 • E-post: raskpsykiskhelsehjelp@kristiansund.kommune.no
 • Telefon: 71 57 40 00 (Servicekontoret)
 • Du trenger kun å formidle ditt telefonnummer og navn til servicekontoret, så formidler de dette direkte videre til Rask Psykisk Helsehjelp. Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail. Vi vil ringe deg opp innen to virkedager.
 • Besøksadresse: Øvre Enggate 8, 6509 Kristiansund, 2.etg (Brannstasjonen).

Avklaringssamtale:

 • Vi ringer deg innen to virkedager etter at du henvendte deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål. Vi avklarer også om vi blir riktig hjelpetilbud for deg, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre instanser.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Veiledet selvhjelp 
 • Samtaleterapi

Vi tilbyr veiledet selvhjelp og samtaleterapi. Du vil allerede i første telefonkontakt med oss få kode til nettkurs tilpasset det du sliter med, som du kan jobbe med hjemmefra. Samtidig tilbys oppfølgende veilednings-samtaler per telefon tilknyttet nettkurset. Underveis vurderes behovet for samtaler på kontoret.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på Kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten, der et sentralt mål er at du lærer verktøy for å bli din egen terapeut.

Hva koster det?         

 • Tilbudet er gratis.

 Henvisning       

 • Det kreves ingen henvisning fra lege, eller andre. du kan selv ta direkte kontakt.

Tverrfaglig team      

Rask psykisk helse består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. De ansatte har taushetsplikt.

Ansatte ved Rask Psykisk Helsehjelp

 • Hilde Svensson Sivertesen
 • Gunnfrid Kvarsvik
 • Hege Kolstad

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund tilbyr gratis internettassistert behandling/ nettkurs fra Assistert Selvhjelp.

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • "Bedre Søvn - En håndbok for deg som sover dårlig" Bjørn Bjorvatn.

Anbefalte videoer

Kognitiv.no

Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp

Artikkelliste