Innsyn i pasientjournal og kopi av vedtak.

Pasientjournal:

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om deg og den helsehjelpen du har fått.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, hvem som har hatt tilgang til den og hvem som har fått utlevert opplysninger fra journalen.

En pårørende, eller en annen person med fullmakt, kan også få innsyn i din pasientjournal.

I helt spesielle tilfeller kan imidlertid helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan lese mer om journalinnsyn på Pasientjournal - Helsenorge og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

En skriftlig henvendelse om utskrift av din pasientjournal skal sendes til Servicetorget.

Journaler blir ikke levert ut på samme dag som forespørsel, da det er saksbehandlingstid. 

 

Innsyn i pasientjournal

Slik ber du om innsyn i din egen eller andres journal til Helseplattformen

Les mer om Helseplattformen

Vedtak: 

Ditt vedtak  er en samling av opplysninger om deg og den helsehjelpen du er tildelt.

Du har rett til å få innsyn i vedtaket ditt, hvem som har hatt tilgang til det og hvem som har fått utlevert opplysninger.

En pårørende, eller en annen person med fullmakt, kan også få innsyn i ditt vedtak.

I helt spesielle tilfeller kan imidlertid helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren.

Det skal i forespørselen markeres for hvilket vedtak som ønskes utskrift av og for hvilken tidsperiode.

Vedtak blir ikke levert ut samme dag som forespørsel, da det er saksbehandlingstid.