Tuberkulosekontroll


De som må teste seg for tuberkulose

  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre årene oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende og syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter og au pairer.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose

Les mer om Rutinemessig undersøkelse for tuberkulose


Pris

  • Det er gratis å teste seg for tuberkulose


Om undersøkelsen

En testes for tuberkulose med en blodprøve. Særlig smitteeksponerte skal i tillegg ha en røntgenundersøkelse av lungene. Rekvisisjon til røntgen fås i tilfelle ved smittevernkontoret . Dersom du er er arbeidssøkende eller student utenom  helse/ omsorg skal du bare ha røntgenundersøkelse av lungene og henvende deg for å få en henvisning.

Les mer om tuberkulose

Artikkelliste