Sangundervisning

Sangundervisning på Kristiansund Kulturskole.

I sangundervisningen får du lære å utvikle stemmen din, og du får synge sanger i mange ulike stiler, fra pop/rock, r&b, jazz, musikal, viser, folkemusikk og klassisk sang.

Sangelevene får undervisning i:

  • grunnleggende sang- og pusteteknikk
  • formidling av tekst og innhold
  • frasering
  • utforsking av ulike uttrykk og stemmeklanger
  • improvisasjon
  • om rytme- og puls
  • grunnleggende notelære
  • innlæring av nye melodier
  • ulike stilarter

Kulturskolen arrangerer flere elevkonserter i løpet av skoleåret, her kan elevene få vise frem hva de har lært, foran et publikum. Det å delta på konserter er en del av skolens opplæring, og en viktig læringsarena for eleven. Elevene er også involvert i samarbeid med andre kunstformer, som teater og kunstfag, når skolen har større arrangementer eller prosjekter.

Undervisningen kan være organisert i grupper eller enkelttimer. 

Se video: 

Artikkelliste