Forslag til klimaendringstiltak

Har du en idé som kan bidra til utslippskutt av klimagasser? Kommunen ønsker dine innspill!

Nasjonale føringer sier at i løpet av 10 år skal vi halvere våre klimagassutslipp. Kristiansund skal derfor ta hensyn til klimaperspektivet i alt planverk og i alt vi gjør. Det betyr at i alle planer skal det bli framstilt forslag til klimatiltak. Det gjelder både tiltak for reduserte gassutslipp, og tiltak for klimatilpasning for et mer krevende klima.

I dette spørreskjemaet ber vi om at du kommer med forslag til hva kommunen kan gjøre for å redusere utslipp av klimagasser.  Har du flere ideer, legg inn flere ganger

Forslag til tiltak kan sendes inn her

Vil du vite litt mer om hvorfor dette er viktig: Klimaendring i kristiansund