Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontoret er underlagt økonomiseksjonen i Kristiansund Kommune.

Eiendomsskattekontorets oppgaver:

  • Ajourholder oversikt over skatteobjekter
  • Foretar årlig utskriving av eiendomsskatt i henhold til gjeldende budsjettvedtak og fastsatte retningslinjer
  • Utarbeider og vedlikeholder rutiner for å få oversikt over endringer og nye skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet.
  • Sørger for at det blir foretatt taksering av nye skatteobjekter og endring av andre skatteobjekter pr 1.januar innen 1.mars.
  • Er sekretariat for sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd, og utarbeider saker til behandling, samt ekspedere vedtak.

Kontaktinfo:

Telefon: 71 57 40 00

E-post: eiendomsskattekontoret@kristiansund.kommune.no

Post:      Kristiansund kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 178, 6501 KRISTIANSUND

Artikkelliste