Sykle til skole

Her finner du reglene for å sykle til skolen

 

Foreldrene bestemmer

Den 20. august 2015 kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven som gjør at det nå er foreldre selv som bestemmer om elever skal kunne sykle til skolen.

Les mer om de nye reglene på Kunnskapsdepartementets nettside

Den enkelte skole kan ha egne retningslinjer for sykling.