Plan og satsingsområder

Her finner du planer og satsingsområder for grunnskolen i Kristiansund

I henhold til Opplæringsloven skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnopplæringa, knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø:

Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansund 2021

 

 

Våre planer

Kommunens planer, rapporter og styringsdokumenter er samlet under Planer og rapporter. Du finner våre planer under temaplaner.

 

Våre satsinger

Læringsmiljø og inkluderende fellesskap

Gjennom oppvekstnettverk Nordmøre er Kristiansund kommune med i satsing på læringsmiljø og inkluderende fellesskap. Hovedmålet med satsingen er "Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv".

Realfagskommune

Kristiansund er realfagskommune. Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på». Tett på realfag er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag i barnehagen og grunnopplæringen, og den gjelder fra 2015 til 2019. Kommunene som er med, jobber helhetlig med realfagene fra barnehage og ut grunnskolen.

Målet er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og matematikk.

Som realfagskommune får vi:

  • Veiledning fra Utdanningsdirektoratet i arbeidet med lokal realfagsstrategi
  • Fagpersoner fra universitet eller høgskole som støtter oss faglig
  • Faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner
  • Økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid

 

IKT-satsing

Kristiansund Kommune satser på IKT i skolen, og vi har en plan som sikrer en felles standard på skolene.

Satsingen innebærer bl.a. en 1:1 dekning av nettbrett for 1. – 4. trinn og PC for 5. – 10. trinn. 1:1 dekning vil være gjennomført i løpet av en periode på tre år, med start høsten 2018. Strategien innebærer også oppgradering av nettverk, innkjøp av programvare og kompetanseheving av lærere.