Bytte skole?

Er det mulig å bytte skole, og hva gjør du?

Det er bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven hører til.

Se oversikt over opptaksområder her:

Forskrift om opptaksområder i Kristiansund (PDF, 312 kB)

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen for barnet sitt. Søknaden kan bli innvilget så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.

 

Send søknad om bytte av skole i brev eller på e-post til:

Kristiansund Kommune

Postboks 178

6501 Kristiansund N

eller i e-post til:

edith.husby@kristiansund.kommune.no

eller til:

tove.johannessen@kristiansund.kommune.no