Hvilken barneskole hører vi til?

Elevene plasseres på en av skolene i den enkelte geografiske krets. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, som kapasiteten på skolene, skolevei osv. Inntaksgrensene mellom skolene i kretser med flere skoler kan ut fra skolenes kapasitet variere fra år til år. Dette kan medføre at barn fra samme boområde får plass ved ulike skoler.

Opptaksområdet - barneskole
Barneskoler Geografisk krets Kapasitet Veil. opptaksområder:
Innlandet skole Innlandet 175 elever Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet
Dalabrekka og Goma skole Kirkelandet 350 elever Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet
Allanengen skole Kirkelandet 300 elever Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet
Nordlandet barneskole Nordlandet 350 elever Nordlandet
Dale barneskole Nordlandet 350 elever Nordlandet
Rensvik skole Frei 325 elever Frei
Frei skole Frei 175 elever Frei
Bjerkelund skole Frei 250 elever Frei