Forsterket skoletilbud

Her finner du informasjon om forsterket skoletilbud ved Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole

 

Alle barn har rett til å gå på nærskolen sin (Opplæringsloven § 8-1). 

Dersom foreldre ønsker det, kan det søkes inn på forsterket skoletilbud. Forsterket skoletilbud skal være kontaktet i god tid før søknad sendes. Før søknad sendes, skal skolen ha dokumentasjon som kartlegginger, tidligere tiltak og sakkyndig vurdering fra PPT. Søknad om forsterket skoletilbud fylles ut av rektor ved elevens skole i samarbeid med elevens foreldre.

Søknad må sendes ved å bruke denne lenken:

Søknad om plass på Forsterket Skoletilbud

Det kan kun søkes om plass ved forsterket skoletilbud i de tilfeller der elever har så store vansker og pleiebehov at nærskolen ikke vil greie å gi et tilfredsstillende skoletilbud, selv med veiledning fra forsterket skoletilbud.

Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole er ressursskoler og samarbeidspartnere for hele Kristiansund-skolen. Det vil si at de kan gi veiledning og hjelp til alle skoler som har barn med store hjelpebehov. Dale barneskole og Nordlandet ungdomsskole har fokus på et godt og inkluderende læringsmiljø med et godt læringsutbytte.

6-åringen starter alltid på nærskolen sin. Unntak fra dette skjer kun i tilfeller der barnets skoleløp er avklart allerede fra tidlige barneår.

Søknadsfrist er 20. oktober.

Klikk her for mer informasjon om forsterket skoletilbud (PDF, 77 kB)