Utsatt skolestart

Her finner du informasjon om utsatt skolestart

Utsatt skolestart

Dersom du er i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før barnet skal starte på skolen. Det er kommunen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før kommunen tar beslutningen, må de innhente en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og samtykke fra deg som forelder.

Søknad om utsatt skolestart gjøres i samråd med barnehage. Det innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering.