Hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallshåndtering

​Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte 03.05.18 i sak 18/9 vedtatt at høringsforslag til "hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon for Kristiansund kommune" skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planen er utarbeidet som temaplan og legges til grunn for den overordnede og langsiktige utviklingen av avfallshåndteringen i Kristiansund kommune i en tiårs periode.

Planforslaget (PDF, 3 MB) er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunalteknikk (Dalabergan 4b), servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside www.kristiansund.kommune.no.

Frist for tilbakemelding er fredag 03.08.18. Alle oppfordres til å komme med gode innspill og forslag til et tema som er veldig aktuelt og viktig.

Innspill sendes til Kristiansund kommune v/kommunalteknikk, Dalabergan 4b, 6511 Kristiansund eller på mail til postmottak@kristiansund.kommune.no merket med "Hovedplan for avfall"