Grafisk profil (profilhåndbok)

Profilhåndboken inneholder de visuelle elementene til Krisitansund kommune og et sett med regler som skal sikre at kommunen fremstår tydelig, helhetlig og er lett å kjenne igjen i all kommunikasjon. Profilen er et uttrykk for hvem vi er, hva kommunen står for og ikke minst gi et helhetlig inntrykk av Kristiansund kommune eksternt. 

Et veldig sentralt element i den visuelle identiteten er den polykrome fargepaletten som er hentet fra fargene på husene i Kristiansund. Dette ble gjort først gjennom oppføringen av fargeprøveveggen utenfor Servicetorget på rådhusplassen, og nå er de digitalisert og tatt inn i vår visuelle profil. 

Kristiansund kommune har et verdigrunnlag som skal være førende for kommunens kommunikasjon og handling. SNOR-verdiene er: Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet. De kan gjerne brukes aktiv i skriftlig kommunikasjon for å sette "tonen til teksten".

Vi har også et dekorelement, en visjon og et verdigrunnlag som vi skal bruke i kommunikasjonen der det passer seg. 

Vår grafiske profil ble oppdatert av Eggedosis høsten 2022, og ble vedtatt i bystyret januar 2023. 

Utrullingen av den grafiske profilen vil skje gradvis i takt med naturlig utskiftning og oppdatering av skilter og visuelt materiell på våre lokaliteter og tjenester. 

Den grafiske profilen ivaretar universell utforming

Den grafiske profilen er utformet slik at den skal ivareta universell utforming. Når du bruker den grafiske profilen er det derfor viktig at du overholder prinsippene om universell utforming når du lager digitale dokumenter og medie-produkter. Husk blant annet at det må være god kontrast mellom tekst og bakgrunn, at bilder må markeres riktig med beskrivende alternativ tekst og at lenker må ha lenketekst som forteller hva de leder til og hvor. IKTOrkide har laget en komplett smørbrødliste på hvordan du gjør et dokument universelt utformet.