Grafisk profil (profilhåndbok)

4 Font (typografi)

Font er viktig for det helhetlige uttrykket til kommunens kommunikasjon, og har også mye og si for lesbarheten til innbyggeren. Krisitansund kommune sine fonter er delt inn i to typer: typografi for logo og typografi bruksfont. 

Typografi logo - Libre Franklin

Libre Franklin er brukt på alle falter i relasjon til kommunevåpnet. Dette er en Google-font og kan derfor brukes av alle. Logoen med typografi skal alltid brukes fra originale filer, og skal ikke forsøkes gjenskapes på annen måte.

 

Typografi bruksfont - Calibri

Calibri er valgt som bruksfont. Alle ansatte i Kristiansund kommune skal bruke denne på alle flater. Denne brukes i korrespondanse i brev og i presentasjoner samt på interne dokumenter. Fonten er ren, enkel og lett å lese.

Slik ser fontene ut:

Viser utseende på de valgte fontene for kommunen. Logoen bruker Libre Franklin som font. Alt annet materiell bruker Calibri som font.  - Klikk for stort bilde Eggedosis