Medieprotokoll

2 Oppdatering av informasjon

Den enkelte enhetsleder har ansvar for generell informasjon om og fra egen enhet/virksomhet. Dette
innebærer blant annet å sørge for at faktainformasjon om enheten/virksomheten og deres tjenester på
kristiansund.kommune.no er oppdatert, at brosjyremateriell er oppdatert og at nyhetsartikler blir
produsert for hjemmesiden.