Renhold

Avdelingen har følgende oppgaver og ansvarsområder:

  • Renhold av alle formålsbygg
  • Personalansvar teamledere og renholdere
  • Renholdsplaner
  • Budsjettansvarlig for renhold

Avdelingen har 79 ansatte.