Karihola Barnehage

2018 - Nybygg

Karihola Barnehage
NØKKELINFORMASJON
Adresse: Tareveien 2
Kostnadsramme: kr 119.500.000,-
Størrelse: 2 420 m²
Investeringsvedtak: Politisk sak 14/87, 15/17, 16/99, 17/09
Byggestart: Juni 2017
Ferdigstillelse: August 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: BetonmastHæhre Røsand AS
Prosjektleder: Cathrine Lossius Sagli

 

Nye Karihola Barnehage er bygd som erstatning av gamle Karihola Barnehage inkludert avdeling Lilleputten, Stella Maris Barnehage, Myra Barnhage og Fløya Barnehage. Bygget er prosjektert for 140 barn i alderen 0-6 år og ca. 50 ansatte fordelt på 8 avdelinger. Barnehagen er planlagt for 14 barn pr småbarnsavdeling og 21 barn pr storbarnsavdeling. I utgangspunktet er det planlagt 4 småbarns- og 4 storbarnsavdelinger, men det er fleksibel innredning av antall barn og aldersgrupper på de ulike avdelingene.

Hver avdeling har sin egen inngang og sin egen garderobe samt 3 lekerom. To og to avdelinger deler kjøkken og stellerom. I tillegg har barnehagen flere felles rom av ulik størrelse som er beregnet for bruk på tvers avdelingene, bl.a. formingsrom og storsal/all-aktivitets rom. Det er også eget arbeidsrom for pedagogisk personell samt møterom og pauserom. Uteområdet er delt mellom småbarn og storbarn med gjerde. Det er leker tilpasset de ulike aldersgruppene samt bærbusker og frukttrær. Det er adskilte parkeringsplasser for ansatte og foreldre, og det er også sykkelparkering under tak for begge gruppene. Det er også med mulighet til el-billading og lading av el-sykler.