Nordlandet Barnehage

2019 - Nybygg

Nordlandet Barnehage
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Råket 1 A
Type tiltak: Nybygg barnehage
Kostnadsramme: Kr 92.500.000,-
Størrelse: 1 730 m²
Investeringsvedtak: Politisk sak 15/33, 16/99, 17/85, 17/99
Byggestart: April 2018
Ferdigstillelse: Februar 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: BetonmastHæhre Røsand AS
Prosjektleder: Cathrine Lossius Sagli

 

Nordlandet Barnehage er bygd som erstatning av Fosna Barnehage og Juulenga Barnehage. Bygget er prosjektert for 105 barn i alderen 0-6 år og ca. 40 ansatte fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen er planlagt for 14 barn pr. småbarnsavdeling og 21 barn pr. storbarnsavdeling. I utgangspunktet er det planlagt 3 småbarns- og 3 storbarnsavdelinger, men det er fleksibel innredning av antall barn og aldersgrupper på de ulike avdelingene. Hver avdeling har sin egen inngang og sin egen garderobe samt 3 lekerom. To og to avdelinger deler kjøkken og stellerom. I tillegg har barnehagen flere felles rom av ulik størrelse som er beregnet for bruk på tvers avdelingene, bl.a. storsal/all-aktivitets rom. Det er også eget arbeidsrom for pedagogisk personell samt møterom og pauserom samt kjølerom for mat og nedkjølt avfallsrom.

Uteområdet er delt mellom småbarn og storbarn med gjerde. Det vil bli leker tilpasset de ulike aldersgruppene samt bærbusker og frukttrær. Det er parkeringplasser for ansatte og foreldre, og det er også sykkelparkering under tak. Det er også med mulighet til elbil-lading og lading av el-sykler.