Tollåsenga

2018 - Nybygg og ombygging, omsorgsleiligheter

Tollåsenga
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Tollåsenga P. Bendixens gt 39
Type tiltak: Ombygging/nybygg
Kostnadsramme: Kr 55.000.000,- eks. mva.
Størrelse: 1350 m²
Investeringsvedtak: PS 13/25:2012
Byggestart: Mai 2017
Ferdigstillelse: Juli 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: Strand & Stubø Entreprenør AS
Prosjektleder: Kjell Gunnar Gjersvold

 

Renovering, ombygging og tilbygg (svalganger/trapper/heis) ved P. Bendixens gt 39, omfatter også utomhusarbeider. Prosjektet omfatter å bygge om eiendommen til 18 stk omsorgsleiligheter inkl. døgnbemannet base. Bygget som opprinnelig er fra 1940-tallet var totalt nedslitt og ikke lenger tjente sin hensikt. P. Bendixens gt. 39 er en del av den totale renoveringen av Tollåsengaområdet, byggene er pålagt verning fra myndighetene og er nå satt fasademessig tilbake til opprinnelig utseende. 

Gjennom å rehabilitere eksisterende bygningsmasse, framfor å rive og bygge nytt, ble klimagassutslipp fra materialer redusert med 87 %.

Bygget ble overtatt av eiendomsdrift 01.08 og vil bli innflyttet i løpet av kort tid. Bygget fremstår nå som tidsriktige boliger med komplette tekniske løsninger. Med å også ha løftet uteområdet  fremstår området som en helt ny "bydel" som også naboer og forbipasserende får nyte godt av.