Sommero avlastningsboliger

2019 - Nybygg

Sommero
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Østerveien 4
Kostnadsramme: Kr 75.028.000,-
Størrelse:  1.650 m²
Investeringsvedtak: Politisk Sak 16/99, PS 17/34, PS 18/101
Byggestart: 2020
Ferdigstillelse: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: IA
Prosjektleder: Cathrine Lossius Sagli

I Østerveien 4 skal det bygges avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Bygget vil bestå av to komplette boligdeler hver med 4 soverom og 2 bad, kjøkken, stuer, vaskerom, garderober etc. Disse er beregnet for planlagte opphold. I tillegg kommer en kriseavlastningsdel med 3 soverom, bad, stue og kjøkken. Det blir også egne rom for dagavlastning ("SFO") og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober, varelager og plass for skittent sengetøy o.l Det blir egen bod for avfall mm. På uteområdet blir det parkering på nordsiden av bygget, mens det blir opparbeidet hage med lekeområder på de øvrige sidene. Bygget er planlagt for en mulig utvidelse.