Møteplassen- for hjemmeboende eldre

«Møteplassen» er et sted for sosialt samvær, der vi kan knytte sosiale bånd og skape generasjonsmøter. Det passer for hjemmeboende eldre og deres ektefelle, pårørende, aktivitetsvenner eller andre ledsagere.
Møteplassen finner sted både på omsorgsboliger og i samarbeid med lag og organisasjoner i ulike lokaler.
Det er mulighet til å kjøpe seg kaffe og vafler. 

«Møteplassen» er et lavterskeltilbud, og den enkelte må selv sørge for transport til og fra.

Møteplassen finner du her:

Oppstart de ulike Møteplassene er i uke 2. Bortsett fra “Når vi er sammen”. 

 • Når vi er sammen” tirsdager kl. 11.00-12.30
  I regi av Frivilligsentralen og Kristiansund kommune
  Oppstart uke 3 på Barmanhaugen. 
  Partallsuker Frivilligsentralen
  Oddetallsuker Barmanhaugen 
   
 • Småbåtlagets lokaler i Dunkarsundet, tirsdager kl. 11-13 
   
 • Innlandet barneskole, onsdager kl. 11-13 


  Møteplasser i regi av Røde Kors 
   
 • Bestemors Hage mandager kl. 11-30-13.30. Sosialt møteplass/arrangement med gratis kaffe og vafler. 
  Oppstart 08.01.24.
   
 • Røde Korshuset på Goma torsdager kl. 11.30-13.30. Sosial møteplass/arrangement med gratis kaffe og vafler. 
  (Sveagata 43) 
  Oppstart 11.01.24.

  Omsorgsboliger  
   
 • Bergan omsorgsbolig, torsdager kl. 13-15
 • Karitunet omsorgsbolig, torsdager kl. 11-13 
 • Boxaspenenga omsorgsbolig, torsdager kl. 11-13 
 • JP Clausensgate 5-7, fredager kl. 11-13 
 • Barmanhaugen frivilligkafè, fredager kl. 11-13

Ønsker du å bidra som frivillig på Møteplassen?