Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Ordningen gjelder for personer mellom 18 og 67 år og som avlastningstiltak for forelder med barn under 18 år som har nedsatt funksjonsevne.

Tjenestebehovet skal overstige 32 timer pr uke. Med tjenestebehov fra 25 til 32 timer pr uke kan BPA bli vurdert som et alternativ for deg.

Det er en forutsetning at søker kan fungere som arbeidsleder og forholde seg til arbeidsmiljøloven. Dersom søker ikke evner og være arbeidsleder kan rollen ivaretas av foreldre, nærmeste pårørende, verge eller andre nærstående.


Slik søker du

Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester
 

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.
 

Hva koster det?

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 210,-
Inntekt 2-3G 910,-
Inntekt 3-4G 1.315,-
Inntekt 4-5G 2.239-
Over 5G 2.963,-
Per time 335,-

* BPA skal kun betales for den delen av vedtaket som gjelder praktisk bistand.
 

Krav til søker

Du må:

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund