Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Søk hjemmehjelp

Søk hjemmehjelp ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

 

Hva får du?

Du kan få hjelp til blant annet:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
  • rengjøring
  • klesvask


Krav til søker

Du må ha behov for hjelp på grunn av sykdom eller funksjonshemning. Du må være bosatt i Kristiansund kommune.


Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 210,-
Inntekt 2-3G 910,-
Inntekt 3-4G 1.315,-
Inntekt 4-5G 2.239-
Over 5G 2.963,-
Per time 335,-

*Priser fra og med 1. mai 2017
Grunnbeløp i folketrygden

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt hjemmetjenestens sentralbord

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenestens sentralbord
Telefon 71 57 47 50

Sentralbordet er åpent 0900-1500 på hverdager

Hjemmetjenesten kontaktnummer
Telefon 71 57 40 00

Kontaktnummer er åpen etter kl 1530 på hverdager, i helg og på helligdager

Åpningstider

Mandag - fredag
0830-1530

Adresse

Besøksadresse
Bedriftsveien 10
6517 Kristiansund