Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme. Er behovet for hjelp av midlertidig art, vil målsettingen være at brukeren etter hvert skal kunne greie seg mere selv.

Søk hjemmehjelp

Søk hjemmehjelp ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer om du fyller vilkårene for å motta praktisk bistand, og vil sammen med deg finne tilbud som dekker ditt behov.

I vurdering av behovet for hjelp tar vi hensyn til:

  • Dine egne muligheter for å klare eller ta del i oppgavene.
  • Om det er en ektefelle, familie eller andre som kan ivareta, eller ta del i oppgavene.

Hva får du?

 

Nødvendig renhold:

  • Enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørking, vask av gulv og bad, risting av små tepper/ matter og støvsuging
  • Hjelp til vask av kopper i oppvaskmaskin. Unntaksvis hjelp til oppvask
  • Hjelp til vask av klær og sengetøy i vaskemaskin, hjelp til å henge opp og ta ned klær.
  • Hjelp til sengeskift.
  • Hyppighet blir individuelt vurdert.
  • Du må ha tilgjengelig utstyr i hjemmet ved innvilget tjeneste: støvsuger, renholdsutstyr etc

Innkjøp:

  • Behjelpelig med å bestille dagligvarer fra avtalt butikk 1 gang pr uke

Avbestilling:

Hvis du skal avbestille må du gi beskjed senest dagen før avtalen. Hvis ikke blir du fakturert for avtalt tid.


Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp i hjemmet og støtte til å greie daglige gjøremål. Du må være bosatt i Kristiansund kommune.


Hva koster det?

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale for hjemmehjelp.

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris per måned
Inntekt under 2G *230
Inntekt 2-3G 1.360,-
Inntekt 3-4G 2.268,-
Inntekt 4-5G 2.949,-
Over 5G 4.310,-
Pr time 340,-
Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand.

Lovbestemte satser fastsettes årlig av Helse- og omsorgsdepartementet. Priser fra og med 1. januar 2023
Grunnbeløp i folketrygden

Har du allerede hjemmehjelp?

Kontakt din rode, finn nummer under "kontakt hjemmetjenesten"

Artikkelliste