Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. 

Søk hjemmesykepleie

Søk hjemmesykepleie ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva får du?

  • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
  • daglig stell
  • hverdagsrehabilitering
  • sårbehandling
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)


Krav til søker

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Har du allerede hjemmesykepleie?

  • Ta kontakt med hjemmetjenesten

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenestens sentralbord
Telefon 71 57 47 50

Sentralbordet er åpent 0900-1500 på hverdager

Hjemmetjenesten kontaktnummer
Telefon 71 57 40 00

Kontaktnummer er åpen etter kl 1530 på hverdager, i helg og på helligdager

Åpningstider

Mandag - fredag
0830-1530

Adresse

Besøksadresse
Bedriftsveien 10
6517 Kristiansund