Trygghetsalarm

 

Trygghetsalarm og trygghetspakker omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp.

Merk: Se bort fra skriv fra Telenor. Våre trygghetsalarmer er IKKE tilkoblet fastnettet. 

Søk om trygghetsalarm

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema for helse – og omsorgstjenester.

 

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet – i eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

I tillegg til trygghetsalarmer, har kommunen anskaffet ulike tilleggsutstyr som ved behov, vil utvide og forsterke tilbudet

 

Tildeling

Søknad behandles og tildeles individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

 

Priser

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Trygghetsalarm Per måned 450,-
Installasjon trygghetalarm 1100,-