Søk eller klag på helse og omsorgstjenester

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden. 

Helse og omsorgstjenester kan gies via tradisjonelle metoder og eller med velferdsteknologi ut ifra kartlegging, behov og mulighet. Dette gjøres i samråd med tjeneste utøver.