Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Avlastning gis på timebasis eller gjennom ett eller flere døgn, i hjemmet eller på institusjon.

Søknadskjema

Søk om avlastning ved å bruke søknadsskjemaet for helse og omsorgstjenester
 

Som pårørende får du:

  • nødvendig og regelmessig fritid og ferie
  • mulighet til å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk

 

Krav til søker

Du kan få avlastning hvis du gir omfattende omsorg til en person med stort pleiebehov.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Er du allerede avlaster?

Artikkelliste