Jeg ønsker å få støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva får du?

 • ​​​Støttekontakten kan komme på besøk til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt etter dine ønsker.
 • Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

 

Hvem kan få støttekontakt ? 

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av

 • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
 • skade eller lidelse
 • rusmiddelproblem
 • sosiale problemer, eller
 • nedsatt funksjonsevne

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

 

Hva koster det?

 • Det er gratis å ha støttekontakt.
 • Du må regne med å dekke dine egne utgifter til aktiviteter dere gjør sammen, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
 • Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis eller billigere inngang mange steder.

 

Slik søker du

Klikk her for papirversjon av søknaden (PDF, 138 kB)

Klikk her for elektronisk søknad Helse og omsorgstjenester

 

Søknadsfrist

 • Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 • Søknad leveres på Servicekontoret.

 

For deg som er støttekontakt

Her finner du rapportering, timeliste og kjøreskjema: