Søk på kommunal bolig , omsorgsbolig og bolig med heldøgns omsorgstjenester

Slik søker du om kommunal bolig , omsorgsbolig og bolig med heldøgns omsorgstjenester

 

  • Fyll ut søknadskjema for kommunal bolig (PDF, 389 kB), og kryss av for type bolig. 
  • Skriv  ut skjema, skriv under og lever skjemaet til Kristiansund servicekontor. Du kan også gå til Min side og fylle ut og sende inn skjemaet digitalt
  • Det er den som søker bolig, eventuelt pårørende og personer med fullmakt, som skal underskrive søknaden

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 

Hva skjer videre?

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kan det være ønskelig med hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt. Kommunen er pliktig til å kartlegge alle søkere og mottakere av helse og omsorgstjenester med et kartleggingsverktøy kalt IPLOS.  Dette er et skjema som gir et helhetlig bilde av hjelpebehov. Det er et inntaksråd sammensatt av ulike fagpersoner som beslutter hvilken tjeneste du har rett på. Vi forsøker å gi deg et svar på din søknad innen 4 uker. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.                                  

 

 

Når du underskriver samtykker du til at Kristiansund kommune:

  • Behandler og innhenter personopplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen.
  • Innhenter nødvendige opplysninger fra din fastlege, andre enheter i kommunen eller andre offentlige instanser.
  • Innhenter inntektsopplysninger fra skatte-/likningsmyndighetene for de tjenester det kan kreves egenbetaling
  • Samtykke kan begrenses / trekkes tilbake.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund