Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologi som gjør det mulig å tilby nye tjenester innenfor området helse og omsorg.

Bruk av velferdsteknologi skal bidra til å dekke fremtidens behov i omsorgssektoren.

Velferdsteknologi skal øke brukernes:

 • Trygghet. Kristiansunds innbyggere og medarbeidere skal oppleve at kommunen bidrar til trygghet i hverdagen. Du er trygg når du får rett hjelp av Kristiansund kommune når du trenger det. Du er trygg når løsningene og tjenestene du får fungerer. Du skal ha tillit til at kommunen er der og at kommunens systemer fungerer.
   
 • Mestring. De løsninger kommunen skaper sammen med deg gjør at du opplever å få til mer av det du selv ønsker. Kristiansund kommune skal bidra til at du håndterer livet på et selvstendig grunnlag.
   
 • Aktivitet. Vi skal bidra til at du styrer ditt eget liv og har mulighet til å delta på fysisk og kulturell aktivitet.

Satsing på velferdsteknologi

Kristiansund kommune arbeider med å teste, utvikle og ta i bruk ny teknologi.

Vi skal:

 • Etablere standarder og IT-arkitektur for velferdsteknologi med fokus på informasjonssikkerhet
 • Prøve ut/teste ulike velferdsteknologiske løsninger
 • Spre kunnskap om velferdsteknologi i kommunen og til innbyggerne
 • Utarbeide gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
 • Kompetanseheving for ansatte, brukere og pårørende
 • Ha fokus på tjenesteutvikling og gevinster

Tjenester som er etablert:

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp.

Elektroniske medisindispensere

Kristiansund kommune har tatt i bruk to ulike typer elektroniske medisindispensere. Elektroniske medisindispensere gjør at brukeren får rett medisin til rett tid, uten at hjemmetjenesten må besøke brukeren ved hvert medisineringstidspunkt. Hvis ikke brukeren tar medisinen sin blir hjemmetjenesten varslet og tar kontakt med brukeren, som gir trygghet rundt medisinoppfølgingen. Pårørende kan også få nødvendig opplæring for å ta ansvar for elektronisk medisineringsstøtte. Dispenserne kan benyttes både ved MD og dosettlegging.

Responssenter

Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale, trygghetsskapende (velferdsteknologiske) løsninger.

Tjenester som prøves ut:

 

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn tilrettelegger for økt trygghet både for brukere og pårørende. Et digitalt tilsyn kan varsle blant annet ved: fall, inaktivitet, høyt lydnivå. Kristiansund kommune tester digitalt tilsyn i den velferdsteknologiske laben og vil tilby dette innen kort tid.

Tjenester som kommer/planlegges:

 

Velferdsteknologisk lab

Velferdsteknologisk lab er lokalisert på Storhaugen Helsehus. Her vil ulike velferdsteknologiske løsninger monteres, testes og kan sees av brukere/pårørende/ansatte.

Lokalisering av personer med bruk av GPS-teknologi

Personer med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, kan ta i bruk bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller utløses når brukeren går ut av et forhåndsdefinert område

Dersom du har spørsmål knyttet til velferdsteknologi i Kristiansund kommune, gjerne ta kontakt for en prat.