Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens og fremtidens behov. Kristiansund kommune har gjennom internasjonale og nasjonale føringer forpliktet seg til å arbeide for et bærekraftig samfunn. Kommunen har tilpasset FNs 17 bærekraftsmål til 10 egne lokale tilpassede mål. 

Kristiansunds lokale bærekraftsmål

Lokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune: god helse, god utdanning, mindre ulikhet, bærekraftig by og samfunn, grønt skifte, havrommet, infrrastruktur, lokalt kunnskapspotensial, bærekraftig arbeidsliv, samarbeid. - Klikk for stort bildeLokale bærekraftsmål i Kristiansund kommune Skjermbilde "Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

De lokale bærekraftsmålene er førende og flettet sammen med kommunens satsingsområder: Den varme byen, Den smarte byen, Den kloke byen og Den modige byen. Sammen danner de kjernen i kommuneplanens samfunnsdel og skaper en rød tråd gjennom hele organisasjonen, fra politiske beslutninger ned til innbyggerne, tjenestemottakerne og ansatte. 

Kristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel: Den smarte byen, den kloke byen, den varme byen og den modige byen - Klikk for stort bildeKristiansund kommunes satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel Kristiansund kommune

 

Status på bærekraftsmålene i Kristiansund

Gjennom U4SSC (United for Smart Sustainable Cities, "Sammen for smarte bærekraftige byer" på norsk), får vi en analyse som viser hvordan vi ligger an med å oppfylle bærekraftsmålene.

Analysen bruker måleindikatorer, KPI-er (Key Preformance Indicators) inne i de tre dimensjonene sosial bærekraft (Den varme byen), økonomisk bærekraft (Den kloke byen) og økologisk bærekraft (Den smarte byen).

Kristiansund kommune var blant de første byregionene som ble inkludert i nettverket U4SCC. Les mer om U4SCC her (engelsk).

KPI-analyse av Kristiansund kommune.png - Klikk for stort bildeKPI-analyse av Kristiansund kommune U4SCC

Klima og miljø

Klimaendringer fører til flere hendelser som har stor påvirkning for oss mennesker. FNs bærekraftsmål ble laget nettopp for å bedre takle konsekvensene av endringene vi allerede ser og for å redusere effekten av den globale temperaturøkningen. Alt henger sammen med alt. 

Kristiansund kommune har derfor et klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør, og stiller derfor tydelige krav til bærekraftige- og klimavennlige løsninger. Kommunen skal ha et klimabudsjett og klimaregnskap som viser organisasjonens totale utslipp av klimagasser og målsetting om å kutte 50% av sine utslipp til 2030. Kommunen har investert større og mindre klimatiltak på kommunale bygg.

Eksempler på prosjekt og tiltak om bærekraft

Mer om bærekraftsarbeidet Kristiansund kommune har gjort tidligere og ønsker å gjøre. Andre relevante henvisninger.
Gratis Sundbåt

Se rutetider og billetter på sundbåtens egen hjemmeside.

Årlig frakter båtene ca. 95 000 - 120 000 passasjerer over havna. Kristiansunds beliggenhet, hvor byen ligger på ulike øyer, gjør det fortsatt attraktivt å bruke sjøen som ferdselsåre.

Matredderne på Gomalandet SFO

Tiltaket handler om å redusere matsvinn sammen med barna på Gomalandet SFO. Det startet med at SFO melde seg inn i Matjungelen høsten 2019 og fikk midler fra Kristiansund kommune sin bærekraftsfond og Sparebanken 1.

Tiltaket er vinn-vinn for nærbutikkene som slipper å betale for å kaste mat, for Gomalandet barneskole som får masse god mat som det kan servere på SFO og er bra for jordkloden. Mange av barna har endret holdning til det å kaste mat og det er noe de tar med seg hjem også.

Kontaktperson: Kjell Arne Haugan

Epost: kjell.arne.haugan@kristiansund.kommune.no

Prosjekt sykkelby

Visjonen i sykkelstrategien er at Kristiansund skal bli en sykkelby for alle. Prosjekt sykkelby ble etablert i 2017 og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Sykkelsatsingen gjennomføres ved at forslag til prioritering av tiltak utarbeides av en faggruppe bestående av syklende og ikke syklende administrasjon og politikere. Foreslått prioritering besluttes av Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester.

Kontaktperson: Erland Lund Tveekrem

Epost: Erland.lund.tveekrem@Kristiansund.kommune.no

Fritidskortet

Fritidskortet er et personlig gavekort på 1000 kr for barna mellom 6 og 18 år hvor barn og unge kan finne aktiviteter de ønsker å delta på, samt betale kontigenter.

Alle barn og unge med folkeregistrert adresse i Kristiansund Kommune mellom får ett fritidskort hver i halvåret. Kortet kan kun brukes til forhåndsgodkjente aktiviteter, og sikrer at beløpet benyttes til kontingentbetaling. Fritidskortet er et nasjonalt prøveprosjekt administrert av BufDir, i Kristiansund kommune er per i dag blant de 12 kommuner i hele landet som er med i prøveprosjektet. I begrunnelsen fra BufDir om hvorfor Kristiansund er valgt ut til å være med videre i prøveprosjektet peker de på at Kristiansund allerede har jobbet godt med tiltak knyttet til å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Tilbudet er universelt, reduserer stigmaet om å be om hjelp til å dekke fritidsaktiviteter knyttet til lavinntekt, og det sikrer at alle barn får like muligheter til å delta.

Fritidskortet er digitalt og hentes på kristiansund.friskus.com

Renovering av Rokilde og Tollåsenga 

Renovering av Rokilde og Tollåsenga 

Nature in your face

Forskningsprosjekt Kristiansund kommune deltar i, som setter fokus på hvor det blir av all plasten vi omgir oss med. Prosjektet "Nature in your face"

 

Se også:

Kontaktinformasjon

Jørgen S Restad
Rådgiver
E-post
Telefon +47 71 57 39 14