Permisjon fra skolen

Hvordan søke om fri fra skolen?

 

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Inntil 3 dager

Du kan søke om fri inntil 3 dager. Det gjøres til kontaktlærer gjennom Visma Flyt Skole.

Inntil 10 dager

Du kan søke om fri inntil 10 dager. Det gjøres til rektor gjennom Visma Flyt Skole.

 

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Permisjon i mer enn 10 dager

Opplæringsloven § 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa sier følgende:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Kommunen har ikke delegert fullmakt til å innvilge permisjon ut over to uker.

Hvis det er behov for fri fra undervisning ut over 10 dager, må det sendes en melding til kommunen om at foreldre starter hjemmeundervisning.

Ved hjemmeundervisning er det foreldrene som tar over ansvaret for opplæringen. Les mer om dette i vedlagte link.

Informasjon om hjemmeundervisning fra Utdanningsdirektoratet

Du sender melding til kommunalsjefen om start av hjemmeundervisning her:

Melding om start av hjemmeundervisning

 

Elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker

Elever som oppholder seg i utlandet skrives ut fra skolen og inn igjen når de kommer tilbake. Årsaken til dette er at skolen ikke har ansvar for elever som oppholder seg i utlandet i mer enn to uker. 

Utdanningsdirektoratet har en egen side om regelverk for elever i utlandet.