Skoleskyss

Her finner du informasjon om skoleskyss

Krav til søker

  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen
  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Relevante momenter i skolens vurdering er blant annet tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.

Kristiansund kommune gir fri skyss til disse elevene:

Bjerkelund opptaksområde:
Elever som bor på Harpskaret og går i 2.-4.trinn innvilges fri skyss i vinterhalvåret. ( 01.11-31.03)

Elever som bor i Dampskipsveien til Kvalvikveien 90 innvilges fri skoleskyss fra 1.-4.trinn

Elever som bor fra Kvalvikveien 257 – Kvalvikveien 90 innvilges fri skoleskyss fra 2.-4.trinn

Rensvik opptaksområde:
Elever som bor fra Omsundveien 20- Omsundveien 144 innvilges fri skoleskyss fra 2.-4.trinn

Frei skoles opptaksområde:
Elever som må passere Endreset Gård på vei til/fra skolen, innvilges fri skoleskyss fra 2. - 4. trinn

  • Elever med funksjonshemming og midlertidig skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller lignende.

Meld fra til skolen hvis du har krav på skoleskyss.