Endring og oppsigelse av plass

Her finner du mer informasjon om hvordan du endrer/sier opp  SFO-plass, samt søknadskjema

Endring av SFO-plass

  • Du kan endre plassen med en måneds varsel

 

Oppsigelse

  • Når du har plass i SFO, så gjelder denne inntil plassen sies opp.
  • Plassen avsluttes automatisk når barnet begynner i 5. klasse. 
  • Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. 
  • Sier du opp fra og med 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste. 
  • Siste frist for vanlig oppsigelse for barn som ikke skal gå ut driftsåret er 1. april, med fratredelse 1. mai. Ved oppsigelser etter 1. april blir SFO-plassen fakturert ut juni måned.

 

Slik sier du opp/endrer du SFO-plassen

Benytt dette skjema for å si opp/endre SFO-plassen

Artikkelliste