Bytte skole?

Er det mulig å bytte skole, og hva gjør du?

Det er bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven hører til. Kristiansund kommune har ikke fritt skolevalg.
Dersom dere skal flytte må dere ta kontakt med den skolen barna går på, de lager så en flyttemelding og sender til ny skole. 

Se oversikt over opptaksområder her:

Forskrift om opptaksområder i Kristiansund (PDF, 694 kB)

Kristiansund kommune har føringer for at elever skal gå på nærskolen sin. Vi anser det som vesentlig at elevene har relasjoner i nærmiljøet som de bor i.

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen, eller om å beholde skoleplass etter flytting ut av opptaksområdet. Søknaden kan bli innvilget i enkelte tilfeller, men det må være plass, og foreldre selv må dekke eventuelle skyssutgifter. Du må begrunne søknaden med hvorfor du vil beholde skoleplassen etter flytting, eller hvorfor du vil bytte til en annen skole enn nærskolen for barnet ditt.

NB: Veiledende frist for søknader som gjelder fra nytt skoleår er 1.februar.
Søknadene blir behandlet innen medio mars. 

Du søker her:

Søke om å bytte skole til en annen enn nærskolen

Søke om å beholde skoleplass etter flytting

 

Ved spørsmål kontakt:

Tove Johannessen 71573718

tove.johannessen@kristiansund.kommune.no