Bytte skole?

Er det mulig å bytte skole, og hva gjør du?

Det er bostedsadresse som avgjør hvilken skole eleven hører til.

Se oversikt over opptaksområder her:

Forskrift om opptaksområder i Kristiansund (PDF, 312 kB)

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen for barnet sitt. Søknaden kan bli innvilget så fremt det er plass og foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.

 

Send søknad om bytte av skole i brev eller på e-post til:

Kristiansund Kommune

Postboks 178

6501 Kristiansund N

eller i e-post til:

edith.husby@kristiansund.kommune.no

eller til:

tove.johannessen@kristiansund.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund