Hvilken barneskole hører vi til?

Elevene plasseres på en av skolene i den enkelte geografiske krets. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, som kapasiteten på skolene, skolevei osv. Inntaksgrensene mellom skolene i kretser med flere skoler kan ut fra skolenes kapasitet variere fra år til år. Dette kan medføre at barn fra samme boområde får plass ved ulike skoler.

Opptaksområdet - barneskole
Opptaksområdet - barneskole
Barneskoler Geografisk krets Kapasitet Veil. opptaksområder:
Innlandet skole Innlandet 175 elever Innlandet
Dalabrekka skole Kirkelandet 360 elever Resten av Kirkelandet inkludert Knudtzondalen
Allanengen skole Kirkelandet 250 elever Kirkelandet til og med Siktepunktet/ Galeasgata
Gomalandet skole Gomalandet 200 elever Gomalandet inkl Stortua
Nordlandet barneskole Nordlandet 350 elever Resten av Nordlandsøya
Dale barneskole Nordlandet 350 elever Dale nord for Kvernberget og øst for Demningen til og med Gløsvågen
Rensvik skole Frei 360 elever Fra nord for Bolgvatnet til Rådhusbakken.
Frei skole Frei 175 elever Fra og med Storbakken til Harpskaret
Bjerkelund skole Frei 175 elever Fra og med Harpskaret til og med nytt boligfelt ved Rådhusbakken.
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund