Starte på skolen

Innskriving av skolestartere

I midten av februar går det ut brev fra alle skoler til kommende skolestartere, med informasjon om det som skal skje før skolestart i august.

 

Skjema for innskriving 

Skjema for innskriving ligger her, dette gjelder kun kommende førsteklassinger: 

Innskriving/innmelding til grunnskolen