Tidlig eller utsatt skolestart

Hvordan søke om tidlig eller utsatt skolestart?

 

Tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.

Utsatt skolestart

I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart. Det innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering. Det gjøres i samråd med barnehage.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund