Tilknytting til kommunalt vann og avløp

Her finner du informasjon som gjelder til tilknytting til offentlig vann- og avløpsnettet.

Hvem må søke?

Dersom du skal bygge nytt, eller gjøre annet arbeid som berører vanntilførsel til / avløp fra eksisterende bygg skal det søkes om tilknytting. Dette innebærer også reparasjon på ledninger, drenering eller nytt inntak i eksisterende tilknytting som fører til vesentlige endringer i vannforbruket eller krever arbeid på kommunens ledninger/ kummer.

Det er godkjent foretak som søker om tilknytting, og du som abonnent må signere søknaden. Den som utfører jobben må ha ADK-1-sertifikat.

Hva må jeg gjøre?

  • Søknad om sanitærmelding og graving er digitalisert.
  • Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene.

Er du privatperson:
Telefon:  / e-post: 915 09 146 /  gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Er du entreprenør:

Kundeportal på www.gravemelding.no

Hva koster det?

Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per boenhet 1045,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 11,96,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 30,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.700,-
Avløp - abonnementsgebyr Per boenhet 2.032,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 21,94,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 30,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.700,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 465,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 740,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.600,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 5.000,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 875,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,70,-
Vannfylling - tilrigging 1750,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 22,-

 

Annen Informasjon

Informasjon vedrørende fettutskillere.

Informasjon vedrørende oljeutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du ønsker å grave på kommunal grunn. 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund