Tilknytting til kommunalt vann og avløp

Her finner du informasjon som gjelder til tilknytting til offentlig vann- og avløpsnettet.

Hvem må søke?

Dersom du skal bygge nytt, eller gjøre annet arbeid som berører vanntilførsel til / avløp fra eksisterende bygg skal det søkes om tilknytting. Dette innebærer også reparasjon på ledninger, drenering eller nytt inntak i eksisterende tilknytting som fører til vesentlige endringer i vannforbruket eller krever arbeid på kommunens ledninger/ kummer.

Det er godkjent foretak som søker om tilknytting, og du som abonnent må signere søknaden. Den som utfører jobben må ha ADK-1-sertifikat.

Hva må jeg gjøre?

  • Søknad om sanitærmelding og graving er digitalisert.
  • Gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene.

Er du privatperson:
Telefon:  / e-post: 915 09 146 /  gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Er du entreprenør:

Kundeportal på www.gravemelding.no

Hva koster det?

Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per boenhet 1.418-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 16,23,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 11.502,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.533-
Avløp - abonnementsgebyr Per boenhet 2.915-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 31,54,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 11.502,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 3.842-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 632,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 1.009-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 3.540,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 6.901,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 1.500,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 3,71,-
Vannfylling - tilrigging 2.428-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 30,67-

Annen Informasjon

Informasjon vedrørende fettutskillere.

Informasjon vedrørende oljeutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du ønsker å grave på kommunal grunn.