Statsforvalterbesøk i forrige uke

I forrige uke var Statsforvalter Else-May Norderhus på besøk hos SFO på Gomalandet skole. Statsforvalteren kom på besøk i forbindelse med at Matredderne, ved skolen, er en av tre kandidater til Klimasnuprisen.  

Oppdatert informasjon om brukerbetaling for helse og omsorgstjenester

Vi har nå oppdatert informasjon og innhold i forbindelse med at du som innbygger må betale for våre tjenester. Betaling for tjenester er i henhold til lovverket vi som kommune er pålagt å følge.  

Om Brunsvika bro i Hagbart Brinchmanns vei

Arbeidet som ble påstartet i høst, med kartlegging av tilstanden på Brunsvika bro, ble aktualisert denne uken med hendelsen der en bil nesten havnet utenfor broen.  

Mentorordning for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere

Som de aller fleste kommuner og helseforetak i Norge sliter Kristiansund kommune med å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere, vi har få eller ingen søkere til ledige stillinger. Og når det blir et «magert» fagmiljø kan det være skremmende å søke ledig stilling eller å være nytilsatt på en enhet og i en avdeling der man mangler en kollega som kan være en veileder og støtte når man har behov for å drøfte faglige spørsmål og vurderinger. 

Workshop - "What is sustainability?"

Forrige uke var noen heldige kollegaer i Kristiansund kommune deltakere på workshop med interns fra United Cities internship program. Temaet var bærekraft og hva dette er for noe. Alle sammen fikk en lærerik ettermiddag sammen med veldig dyktige og kunnskapsrike unge mennesker.  

Etablering av nasjonal kunstlab i Kristiansund

Kulturtanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune går sammen om etablering av en ny kunstlab for interaktiv, digital kunst- og kulturproduksjon rettet mot barn og unge. Kunstlaben skal i hovedsak fungere som en DKS-Lab, men også som variert opplæringsarena for elever i skole og kulturskole.

Gratulerer til fastlegene på Fastlegedagen 5. desember.

5. desember er Fastlegedagen. Som en hilsning og takk for jobben fastlegene gjør og samarbeidet kommunen har med dem, har vi laget en kort film om fastlegene og legevakta. Kommunalsjef for helse og omsorg, Siv Iren Stormo Andersson sender en hilsen til fastlegene for dagen. 

Kristiansund kommune tildeles Framsiktprisen

Framsikt delte i dag ut prisen for "Beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring", der Erna Solberg leste opp begrunnelsen fra juryen, under Framsikt Brukerforum 2022, til Kristiansund kommune.  

Desemberkonferansen 2022

Tema for årets Desemberkonferanse var "En verden i rask endring", da den ble arrangert for 39.gang i dag.  

Fem nye bedrifter har fått miljøfyrtårn sertifikatet

Tirsdag 29. november ble fem nye Kristiansundsbedrifter overbrakt Miljøfyrtårn sertifikatet av ordfører Kjell Neergaard.