Grafisk profil (profilhåndbok)

5 Den grafiske profilen i bruk

Den grafiske profilen blir tatt i bruk på mange måter i kommunen. Blanta annet har alle ansatte tilgang til universelt utformede maler gjennom Word og Powerpoint som de skal bruke i kommunikasjonen sin utad. Her får du noen eksempler på hvordan malen kan brukes. De fungerer som inspirasjon og retningslinjer for videre bruk av den grafiske profilen. 

2 eksempler på forside for rapport. Med logo, detaljfarge, bilde, dokumenttype og kort beskrivelse av dokumentets innhold. - Klikk for stort bilde
Eksempel på brev fra kommunen med dekorelement og farget bakgrunn - Klikk for stort bilde
Dokument-forside uten bilde men med større fargedetalj - Klikk for stort bilde
Eksempel på dokument fra kommunen med hovedfarge og detaljfarge i bunn, etter teksten. - Klikk for stort bilde
Forside til dokument uten bilde, med større detaljfarge og med visjon - Klikk for stort bilde
Dokument-forside som også inneholder verdiene til Kristiansund kommune - Klikk for stort bilde
Eksempel på bildebruk med den grafiske profilen. - Klikk for stort bilde
Eksempel på bildebruk med den grafiske profilen. - Klikk for stort bilde
2 eksempler på forside for rapport. Med logo, detaljfarge, bilde, dokumenttype og kort beskrivelse av dokumentets innhold. - Klikk for stort bilde

5.1 Slik kan ansatte bruke malene

Hvis du er ansatt i Kristiansund kommune finner du malene i skrivebordsversjonen av Word og Powerpoint, på samme måte. Malene skal brukes i alle eksterne situasjoner, og kan veldig gjerne brukes internt også. Siden det aller meste av aktiviteten vår er digital er malene først og fremst utformet med det formålet, samtidig har vi testet at de fungerer bra når de skrives ut også.

  1. Åpne Word eller Powerpoint fra skrivebordet (ikke i nettleseren).
  2. Gå til "Fil" og så "Ny". - i "Ny" fanen får du en oversikt over diverse maler fra Microsoft og nylig brukte maler.
  3. Ovenfor "Søk"-feltet for Microsoft malene er det en knapp (fane) med navn "IKT Orkide". Trykk på den.
  4. I IKT ORKide fanen finner du mappene for malene til alle IKTOrkide kommunene. 
  5. Velg mappen som heter "Kristiansund kommune maler".
  6. Velg malen du vil bruke.

Noen maler er lagt inn i mapper for å holde de samlet etter type, så utforsk litt så vet hvor du har den rette malen til det du ønsker! (mus over mappene for å se de fulle navnene)

Velg en passende mal eller utforsk undermappene for å finne den som passer best for deg.

Malene inneholder også all informasjon som er nødvendig for å bruke dem. Denne informasjonen kan trygt slettes når du har gjort deg kjent med den.