KDG

KDG står for Kommunal Digital Gestalt og er Kristiansund kommune sin digitale strategi. KDG skal i realiseres i tidsrommet 2018-2021.

KDG i sin helhet (PDF, 7 MB)

Utdrag fra KDG:

Kristiansund kommune har identifisert noen svakheter og potensial knyttet til våre tekniske infrastruktur. Å endre denne for å være klar for fremtidens utfordringer er viktig. Vi trenger en lav terskel i forhold til å benytte teknologi i tjenesteutviklingen. Kostnaden og kompleksiteten i den kommunale infrastrukturen er avgjørende for om det vil være hensiktsmessig å møte nye (eller gamle) utfordringer med ny teknologi.

  • Vi har behov for våre kjernesystemer er tettere integrert, slik at vi kan dra fordel av lokale, regionale og statlige samordninger av informasjon og teknologivalg.
  • Vi har behov for at alle kommunens ansatte samhandler og kommuniserer om informasjon og om dokumenter i én løsning. For tiden er Microsoft Teams valgt som verktøy for telefoni, videomøter, chat og intern deling og samskriving i dokumenter.
  • Vi har behov for at våre servere spiller en større rolle, slik at kravet og mengden brukerenheter (PC,Mac,Nettbrett,Mobil) å vedlikeholde begrenses eller forsvinner.
  • Vi har behov for at den økende mengden sensorer har en felles plattform for drift og vedlikehold.
  • Vi har behov for å analysere våre data for å ta bedre beslutninger.
  • Vi har behov for at innbyggere, ansatte, brukere, politikere og andre har mer brukervennlige løsninger med enkel tilgang til sin informasjon og sine arbeidsverktøy.
  • Vi har behov for å forenkle tilgangen til internett på våre over 100+ lokasjoner, og å kunne samhandle bedre uten å fysisk flytte oss.
  • Våre innbyggere har behov for enkel og relevant tilgang til å få løst sine utfordringer