Utvikling og digital innovasjon

Vår avdeling utvikler programvare og driver tjenestedesign og -forbedring for både egen og andre kommuner. Vi lager løsninger både for ansatte og kommunens innbyggere.

Vår avdeling består av 

  • Leder for utvikling og digital innovasjon
  • Utviklere
  • Datascientist
  • Prosjektleder
  • UX-designer

Klikk på boksene over for å se våre prosjekter og få mer innsikt i Påkobla Kristiansund