Miljø- og klimadata

Kristiansund er ikke skikkelig påkobla før byen også blir bærekraftig. For å gå mot et mer bærekraftig samfunn ønsker Kristiansund kommune å måle relevante miljøparametere for å kunne iverksette riktige tiltak på bakgrunn av målerdata.